NITRO RAZREĐIVAČ

Nitro razređivač predstavlja rastvarač namenjen kako rastvaranju tako i korigovanju viskoziteta svih nitro-celuloznih boja i lakova. Takođe je veoma efikasan pri čišćenju alata i uređaja za farbanje neposredno nakon upotrebe.

Pakovanja: 0.5 lit - 1 lit - 10 lit
web dizajn
smsconsulting
print: