UNIKOL - P lepak za lepljenje klasičnog i lamel parketa

UNIKOL-P namenjen je za lepljenje lamel i klasičnog parketa, kao i svih drvenih prefabrikata na podloge od drveta i betona. Pre nanošenja lepila podloga treba da je ravna, očišćena od prašine, masti i ulja.

Vlažnost betonske podloge max 3%, vlažnost drvene podloge 8 - 10%. Vlažnost parketa mora biti u granicama od 8 - 10%. Optimalna radna temperatura oko 20°C.

Lepilo UNIKOL-P pripremljeno je za upotrebu. Nanosi se u jednom sloju nazubljenom lopaticom u debljini 1 mm. Lepilo se ne nanosi na većoj površini od 6-8 m² pre polaganja parketa zbog vremena sušenja. Zalepljeni parket može se lakirati posle 24 sata.

Izdašnost: 1.2 kg/m² u jednom nanosu
Pakovanja: 1.5 kg - 5 kg - 8 kg - 25 kg
web dizajn
smsconsulting
print: