LANENI FIRNIS sredstvo za impregnaciju

Laneni firnis je izrađen na bazi kuvanog lanenog ulja, funticidno-insekticidnih sredstava i odgovarajućih aditiva. Koristi se za impregnaciju građevinske stolarije i drugih drvenih površina kao privremena zaštita i podloga za nanošenje završnih premaza.

Nanosi se na prethodno pripremljene drvene površine sa viskozitetom isporuke: četkom ili umakanjem u jednom ili dva sloja.

Pakovanja: 1 lit - 10 lit
web dizajn
smsconsulting
print: